Ko Ngā Rangatira

Dr Heather Gifford

Dr Jacquie Kidd

Te Poa Karoro (Paul) Morgan

Andrew Waa

Alisha Tamepo-Pehi

Dean Rangihuna

Terry Huriwai

Rāwiri Pene

Boyd Broughton

Paora Messiah Te Hurihanganui

Tuhakia Keepa

Dr Sylvia Van Altvorst