Co-director of Ngā Pae o te Māramatanga and a Professor of Indigenous Studies at Te Wānanga o Waipapa

Rangatira Leaders

Professor Linda Waimarie Nikora